himmelsk.se – allt om böcker, litteratur och språk

Är digitala böcker framtiden?

Samhället blir alltmer digitaliserat och mycket visar på att vi läser mindre böcker än tidigare. Däremot visar undersökningar på att vi också läser böcker på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Och kanske är digitala böcker helt enkelt framtiden.

Nya sätt att läsa böcker på

Ljudböcker och e-böcker har funnits länge nu. Men kommer det verkligen ta stopp där? Har du en bra idé om hur framtidens digitala böcker kommer att se ut? Kanske har du en idé på en app som ska få folk att läsa mer.

Företaget Prototyp.se kan hjälpa dig att testa en ny produktidé. De jobbar exempelvis med apputveckling. Om du har idén kan de hjälpa dig att koda fram appen. De kan också hjälpa till att validera en affärsidé för att effektivisera en produktlansering. Prototyp.se arbetar med små startup-företag och kan bidra med mycket kunskap. Där jobbar ett stort gäng utvecklare, som kan hjälpa dig att ta fram din prototyp.

Läsning är viktigt

Läsning är viktigt ur många aspekter. Det börjar redan när vi är små, där forskning visar på att barns ordförråd är direkt kopplat till om de blir lästa för eller inte.

Men det är inte bara ordförrådet som gynnas av läsning. Läsningen har också betydelse för barns fantasi och inlevelse, vilket är en viktig del i barndomen. Även vuxna bör njuta av att läsa böcker.