himmelsk.se – allt om böcker, litteratur och språk

Nya Inlägg

Läs mer litteratur och utveckla dig själv

Att läsa mer litteratur har många positiva effekter. Den vanligaste effekten är att ordförrådet blir större och bredare. Läsning ger också en bättre fantasi. Att läsa litteratur lägger inte bara grunden för en bättre kommunikationsförmåga utan fungerar även som verktyg för att minska stress. När du ska använda läsning för att stressa ner kan du

Läs mer »

Recensera böcker

Tänk att leva på att recensera böcker. Få betalt för att läsa en roman eller fackbok och sedan få säga vad du tycker om den.
Kulturjournalist
Tycker d

Läs mer »

Litteraturvetenskap

Det är många som är intresserade av litteratur och som studerar litteraturvetenskap. Då får du lära dig att analysera texter, läsa litteraturhistoria

Läs mer »

Galleri

Har du några frågor? Kontakta oss gärna via e-post!